Javna nabava

Temeljem čl. 80. st. 2. toč. 1. Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16) Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje, kao javni naručitelj, objavljuje sljedeću obavijest: Sukladno odredbama čl. 75. do čl. 83. Zakona o javnoj nabavi ne postoje gospodarski subjekti s kojima Kino Edison, multimedijski centar za kulturno-turističke sadržaje ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Vidi: Elektronički oglasnik javne nabave RH