DANAS NA PROGRAMU

SUTRA NA PROGRAMU

Naknada za online kupovinu ulaznica iznosi 1,00 EUR po kupljenoj ulaznici.
Povlaštene ulaznice provjeravat će se na ulazu.
__________________________

Radno vrijeme blagajne Kina za prodaju kino ulaznica je od 8 do 22 h.

Zanimljivosti

NOVOSTI

DANAS NA PROGRAMU

SUTRA NA PROGRAMU

Naknada za online kupovinu ulaznica iznosi 1,00 EUR po kupljenoj ulaznici.
Povlaštene ulaznice provjeravat će se na ulazu.
__________________________
Radno vrijeme blagajne Kina za prodaju kino ulaznica je od 16 do 21 h te
sat vremena prije redovnih projekcija.
Kino program