Podnošenje pisanog prigovora potrošača

Sukladno čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22, 59/23) potrošači mogu podnijeti prigovor na usluge Ustanove Kino Edison u pisanom obliku:

• neposredno u evidenciju prigovora na blagajni Kina

• pisanim putem na adresu:

Ustanova Kino Edison
Šetalište dr. Franje Tuđmana 13
47000 Karlovac

• na e-mail adresu: info@kino-edison.hr

Ustanova Kino Edison dužna je u pisanom obliku, putem pošte ili elektroničke pošte, odgovoriti na pisani prigovor potrošača u roku od 15 dana od njegovog zaprimanja.