IZVANUČIONIČKA NASTAVA U KINU EDISON

U ponedjeljak 5. veljače u Kinu Edison održana je izvanučionička nastava koju je osmislila profesorica povijesti Maja Lukić Puškarić. Učenici 8. razreda pomoću naših VR naočala „posjetili“ su sklonište Anne Frank koristeći sadržaj koji nudi Anne Frank House, muzej iz Amsterdama. Veselimo se novim idejama i suradnjama sa školama.